Ziek/Beter & Verlof

Ziek/beter formulier

Indien u uw zoon of dochter moet ziekmelden kunt u dat doen per mail of per telefoon. Het mailadres is: absentiemontfort@lmc-vo.nl. Voor het ziekmelden per telefoon neemt u contact op met 010-4855277. Voor het beter melden gebruikt u het absentieformulier.

Formulier Melding Van Afwezigheid 2023 2024

Medisch verlof

Het kan zijn dat u verlof moet aanvragen voor uw zoon of dochter. We maken onderscheidt tussen twee soorten verlof. Medisch verlof en bijzonder verlof. Voor het verlenen van bijzonder verlof zijn we gebonden aan regels van de leerplichtambtenaar. Voor het aanvragen van medisch verlof, denk hierbij aan een ziekenhuisbezoek, tandarts of huisarts klikt op onderstaande knop.

Medisch verlof

Bijzonder verlof

De directie van het Montfort College kan in uitzonderlijke gevallen bijzonder verlof verlenen. Denk hierbij aan familieaangelegenheden en religieuze feestdagen buiten de jaaragenda van het Montfort om. Deze dagen mogen niet aansluitend worden aangevraagd aan de schoolvakantie. Heb je een vraag over het bijzonder verlof? Neem gerust contact met ons op. Via onderstaande knop vraag je bijzonder verlof aan bij de directie.

Bijzonder verlof