Cyclische begeleiding

Zicht op leren

Je leest vaak, de leerling staat centraal! Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Op het Montfort betekent dat de leerling in staat is zelf keuzes te maken op basis van de begeleiding die wij hen geven. We maken daarom gebruik van een cyclische begeleiding speciaal ontworpen voor onze leerlingen.

We hebben met elkaar afgesproken dat we gedurende een schooljaar een aantal acties inzetten om de leerlingen te begeleiden. Dit houdt meer in dan alleen vergaderen! We gaan juist met de leerlingen en ouders in gesprek om het leren zichtbaar te maken. Waar sta je nu? Wat zijn de doelen? En hoe denk je dit te bereiken? Vragen die centraal staan tijdens de cyclische begeleiding.