Bijzonder verlof

De directie van het Montfort College kan in uitzonderlijke gevallen bijzonder verlof geven. Dit gaat over zaken zoals familieaangelegenheden en religieuze feestdagen. Deze dagen mogen niet aansluitend worden aangevraagd aan de vakantie. Heb je een vraag over het bijzonder verlof? Neem dan contact op met de school.