Dalton

Sinds juli 2018 is het Montfort College Dalton in oprichting. Dit betekent in de praktijk dat de school bij verdere professionalisering en bij het maken van beleidskeuzes de vijf pijlers van Daltononderwijs centraal stelt: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie. De school is van mening dat het belangrijk is hier extra aandacht aan te besteden en leerlingen te helpen bij het leren zelfstandig worden en bij het leren samenwerken. Door leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven en hen te begeleiden bij het maken van keuzes leren de leerlingen belangrijke vaardigheden die ze later in de maatschappij ook nodig hebben en voelen de leerlingen zich meer betrokken bij de school. De school vindt het belangrijk dat de leerlingen leren nadenken over de keuzes die ze maken en dat leerlingen hierop leren reflecteren. Binnen de keuzewerktijd is er keuze uit ondersteuningslessen voor alle vakken, voor projecten en cursussen en daarnaast kunnen leerlingen deze tijd inzetten om aan een werkstuk of presentatie te werken in bijvoorbeeld de goed uitgeruste mediatheek van de school.

ZEE 5402