Inclusieve rooster

Het Montfort College werkt met het zogenaamde Inclusieve Rooster. Dit rooster staat voor minder lessen op een dag, die langer duren. Daarnaast krijgen de leerlingen dagelijks huiswerkbegeleiding onder schooltijd en wordt binnen het rooster een deel van de lessen als keuzewerktijd aan de leerlingen aangeboden. Deze uren noemen we de daltonuren.

Met ons unieke rooster bieden we de leerlingen de mogelijkheid zelf keuzes te maken binnen het rooster. Zo mag je in de daltonuren zelf bepalen hoe je ze gaat invullen. Uiteraard zal de mentor met je meekijken of de keuzes die je maakt aansluiten bij de leerdoelen die we met elkaar hebben opgesteld.