Medisch verlof

Het kan voorkomen dat er een afspraak gemaakt moet worden bij een dokter of een tandarts onder schooltijd. Indien dit het geval is willen we je vragen om het onderstaande formulier voor medisch verlof in te vullen. Met dit formulier kun je geen ziekmelding doen, hiervoor verwijzen je graag naar deze pagina.