Ouders, verzorgers

Op deze pagina's vindt u informatie speciaal voor u, ouders/verzorgers. Hier stelt de oudercommissie zichzelf voor en vertelt ze iets over haar activiteiten én kunt u kennis maken met de schooloudercontactpersoon. 
Voor de ouders (maar ook voor leerlingen) verschijnt regelmatig het digitale Nieuwsbulletin (zie homepage)