Jouw keuze, jouw school

Het Inclusieve Rooster

Het komende schooljaar zal het Montfort College starten met een nieuw rooster: het zogenaamde inclusieve rooster. Aanleiding om te veranderen van rooster was de vraag vanuit ouders en leerlingen naar meer ondersteuning buiten de reguliere lessen om. Ondersteuning bij het maken van het huiswerk en ondersteuning door de vakdocenten. Omdat het in het huidige rooster niet lukt dit gestructureerd voor alle leerlingen op te nemen is het Montfort College op zoek gegaan naar mogelijkheden aan deze ondersteuningsbehoefte tegemoet te komen. Gelukkig blijken er al scholen te zijn die werken met een alternatief rooster, een rooster inclusief huiswerkklas en vakondersteuning voor alle vakken. Zowel het Roncalli als het Laurens Lyceum werken al met zo'n rooster en hebben hier goede ervaringen mee. Omdat het nooit verstandig is het wiel een tweede maal uit te vinden, heeft het Montfort College contact gezocht met deze scholen en onderzocht hoe dit rooster kan werken voor ons. Na uitgebreid onderzoek is er besloten dat dit inclusieve rooster het nieuwe schooljaar zal worden ingevoerd op het Montfort College.

 Wat betekent dit nu voor schooljaar 2017-2018?

Vanaf augustus 2017 zullen de lessen volgens het nieuwe rooster worden aangeboden. Dagelijks volgen de leerlingen klassikaal drie lessen van 80 minuten. Het is prettig dat dit minder lessen zijn. Het betekent namelijk minder gesjouw met boeken, slechts voorbereiding voor drie vakken en dus ook ten hoogste drie toetsen (waarvan maximaal twee repetities) op een dag. Omdat een 80 minuten les voor zowel leerlingen als voor de docenten een stuk inspannender is, staan er rondom deze lessen steeds pauzes ingeroosterd. Zo hebben leerlingen en docenten altijd genoeg tijd tussendoor (voor wc-bezoek, stoom afblazen na een les, spulletjes verwisselen uit het kluisje, etc.) en kan ieder altijd op tijd zijn bij de volgende les. Voor de onderbouwklassen staat de huiswerkklas dagelijks in het rooster. Leerlingen maken daar hun verwerkingsopdrachten en kunnen leren voor een komende toets. Bij de huiswerkklas is altijd een docent aanwezig. Leerlingen kunnen vragen stellen over het werk of tips vragen hoe te leren.

Aan het begin van de dag en aan het einde van de dag staan er ook nog keuzelessen op het rooster. Dagelijks twee, dus tien per week. Alle leerlingen volgen tenminste vijf keuzelessen per week, maar mogen er ook meer volgen. Op welk moment en welke invulling: dat kiezen leerlingen zelf! Een keuzeles kan zijn: bijles wiskunde, Frans, geschiedenis (alle vakken!), maar ook een project, sport, muziek,... Volop keuze! We zijn op het Montfort College van mening dat onze leerlingen zelf heel goed weten wat ze nodig hebben en prima de goede keuze kunnen maken. Uiteraard zullen we onze leerlingen hierbij gaan helpen. De mentor kijkt mee met de leerling: welke keuze maakt deze om welke reden?

Kortom, het nieuwe schooljaar wordt er een van veranderingen en nieuwe kansen. Vol vertrouwen zullen we in augustus 2017 starten met het nieuwe rooster en vol aandacht zullen we deze start volgen en inspringen op eventuele problemen en onduidelijkheden. Om problemen en vragen  zoveel mogelijk voor te zijn ontvangen onze leerlingen nog voor de zomer een uitgebreide instructie met hierin stap voor stap uitgelegd hoe alles in z'n werk gaat. In de flyers die zijn uitgedeeld staat alvast kort uitgelegd hoe het nieuwe rooster er uit gaat zien en wat dit betekent voor de leerlingen. Begin december zijn alle klassen bezocht en is er met de klassen gesproken over het nieuwe rooster. Ook is de leerlingenraad actief betrokken bij de invoering van het nieuwe rooster.

Overzicht van de keuzelessen op het Montfort College 

Bekijk deze folder regelmatig want er zullen geregeld aanvullingen en wijzigingen zijn!