Jouw keuze, jouw school

Het Inclusieve Rooster

Sinds 2017 werkt het Montfort College met een nieuw rooster: het zogenaamde inclusieve rooster. Aanleiding om te veranderen van rooster was de vraag vanuit ouders en leerlingen naar meer ondersteuning buiten de reguliere lessen om. Ondersteuning bij het maken van het huiswerk en ondersteuning door de vakdocenten. Omdat het in het huidige rooster niet lukt dit gestructureerd voor alle leerlingen op te nemen is het Montfort College op zoek gegaan naar mogelijkheden aan deze ondersteuningsbehoefte tegemoet te komen. Het inclusieve rooster is het resultaat!

 Wat betekent dit nu ?

Dagelijks volgen de leerlingen klassikaal drie lessen van 80 minuten. Het is prettig dat dit minder lessen zijn. Het betekent namelijk minder gesjouw met boeken, slechts voorbereiding voor drie vakken en dus ook ten hoogste drie toetsen (waarvan maximaal twee repetities) op een dag. Omdat een 80 minuten les voor zowel leerlingen als voor de docenten een stuk inspannender is, staan er rondom deze lessen steeds pauzes ingeroosterd. Zo hebben leerlingen en docenten altijd genoeg tijd tussendoor (voor wc-bezoek, stoom afblazen na een les, spulletjes verwisselen uit het kluisje, etc.) en kan ieder altijd op tijd zijn bij de volgende les. Voor de onderbouwklassen staat de huiswerkklas dagelijks in het rooster. Leerlingen maken daar hun verwerkingsopdrachten en kunnen leren voor een komende toets. Bij de huiswerkklas is altijd een docent aanwezig. Leerlingen kunnen vragen stellen over het werk of tips vragen hoe te leren.

Aan het begin van de dag en aan het einde van de dag staan er ook nog keuzelessen op het rooster. Dagelijks twee, dus tien per week. Alle leerlingen in de klassen 1 tot en met 3 volgen tenminste vijf keuzelessen per week, maar mogen er ook meer volgen; de leerlingen van de klassen 4, 5 en 6 volgen minstens drie keuzelessen per week. Op welk moment en welke invulling: dat kiezen leerlingen zelf! Een keuzeles kan zijn: bijles wiskunde, Frans, geschiedenis (alle vakken!), maar ook een project, sport, muziek,... Volop keuze! We zijn op het Montfort College van mening dat onze leerlingen zelf heel goed weten wat ze nodig hebben en prima de goede keuze kunnen maken. Uiteraard zullen we onze leerlingen hierbij gaan helpen. De mentor kijkt mee met de leerling: welke keuze maakt deze om welke reden?

Flyer lesrooster