Taalonderwijs

Het Montfort College zet stevig in als het gaat om taal. Leerlingen in het eerste leerjaar volgen een taalprogramma dat aansluit bij de behoefte van de leerling, gericht op een specifiek onderdeel: spelling, begrijpend lezen, woordenschat en schrijfvaardigheid. De docenten op het Montfort College zijn geschoold in het geven van taalgericht vakonderwijs en besteden in hun lessen veel aandacht aan de talige aspecten van hun vak.

Cambridge Engels

Het Montfort College biedt bovenop de reguliere lessen Business Engels (havo) en Cambridge Engels (alle niveaus) aan. Leerlingen ontvangen na afronding van het programma een officieel certificaat van Cambridge University.

LMC Montfort Docentwerving 19

Chinese taal en cultuur

Het Montfort College biedt haar leerlingen, als een van de eerste scholen in Nederland, het keuzevak Chinees aan. Het is op Montfort College zelfs mogelijk eindexamen te doen in dit vak.

Een Chinese les op het Montfort College