Absentie

Downloadable: formulier melding absentie

Absentieregeling Montfort College

In de onderbouw sluiten de lesuren op elkaar aan en blijven de leerlingen ook gedurende de pauzes op school. In geval van ziekte van een docent worden de leerlingen opgevangen in een begeleidingsuur onder leiding van een docent.
Als ouder wilt u natuurlijk graag weten of uw kind op school is. De school houdt streng toezicht op te laat komen en absentie. Deze registratie is voor u te volgen via het online leerlingvolgsysteem. Bovendien neemt onze oudercontactpersoon in geval van afwezigheid die niet van te voren door u is gemeld, nog dezelfde dag contact met u op.