Leerproces & Begeleiding

De brugperiode
Het Montfort College heeft vwo-, havo- en mavo-brugklassen. We kijken welke brugklas het meest geschikt is voor uw zoon of dochter. Het advies van de basisschool is daarbij leidend. In de loop van het brugjaar wordt bepaald welke richting het beste aansluit bij de capaciteiten van uw zoon of dochter. We kijken dan niet alleen naar de resultaten op het rapport, maar ook naar de inzet en motivatie. Ieder kind beschikt immers over verschillende talenten. Onderwijs is een proces waarbij wij onze leerlingen stimuleren om te streven naar de bij hem of haar hoogste passende vervolgopleiding.

De mentor
Naast het geven van goed onderwijs richten wij ons ook op de ontwikkeling van het eigen talent en de ambitie van onze leerlingen. Daarin speelt de mentor een belangrijke rol. De mentoren zijn getraind in het begeleiden van uw zoon of dochter bij hun studie. Zij stimuleren daarnaast ook de voortdurende ontwikkeling van sociale vaardigheden, als groep, én als individu. De mentor heeft oog voor het welbevinden van uw kind door te zorgen voor een veilig klimaat in de klas. Een kind dat op school wordt gezien en gehoord kan optimaal groeien, presteren en zich zelf laten zien. De mentor is dus uw eerste en belangrijkste contactpersoon op school.

Leren leren
Leren om zelfstandig huiswerk te maken is een proces. Voor leerlingen die ondersteuning bij het maken van huiswerk prettig vinden, beschikken wij over een huiswerkklas. Tegen een kleine vergoeding kunnen leerlingen dan onder begeleiding studeren. Daarnaast is op school ook ruimte en gelegenheid om zelfstandig huiswerk op school te maken.

Zelfstandigheid in de bovenbouw
In de bovenbouw wordt de leerlingen meer ruimte geboden om zelfstandig keuzes te maken. Het Montfort College beschikt onder meer over royale studiefaciliteiten en een goed ingerichte mediatheek. Alle studieruimtes zijn ruim voorzien van computerwerkplekken. Op het Montfort College begeleiden we onze leerlingen naar zelfstandigheid. Daarbij hoort ook dat leerlingen leren kiezen en zelf de verantwoordelijkheid leren nemen voor hun studie-inzet.