Mavo, havo en vwo

Op het Montfort College worden de volgende drie onderwijsniveaus aangeboden:

Mavo
Het middelbaar algemeen vormend onderwijs, mavo  ook wel vmbo-theoretische leerweg genoemd. Deze onderwijssoort duurt vier jaar en geeft aansluiting op het middelbaar beroepsonderwijs. Op het Montfort College worden alle sectoren aangeboden: techniek, zorg & welzijn, landbouw en economie. Leerlingen hebben na het volgen van de mavo, afhankelijk van het behaalde resultaat, de mogelijkheid om door te stromen naar het havo.

Havo
Hoger algemeen vormend onderwijs (havo). Deze opleiding duurt vijf jaar en is vooral bedoeld als voorbereiding op hoger beroepsonderwijs (hogescholen). Op het Montfort College kunnen de leerlingen kiezen uit alle profielen: CM, EM, NG en NT. Het is bovendien mogelijk op de havo van het Montfort College examen te doen voor het examenvak Chinees op vwo-niveau.
Leerlingen hebben, afhankelijk van het behaalde resultaat, hierna de mogelijkheid om door te stromen naar het vwo.

Vwo
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). Deze opleiding duurt zes jaar en is vooral bedoeld als voorbereiding op universitair onderwijs. 
Op het Montfort College kunnen de leerlingen kiezen uit alle profielen: CM, EM, NG en NT.

In de schoolgids van het Montfort College kunt u meer informatie over het aanbod en de keuzemogelijkheden voor leerlingen. De link vindt u in de footer onderaan de pagina van de site.