Ondersteuning & Begeleiding

Je bent op school om te leren en jezelf te ontwikkelen en wij zijn er om je daarbij te helpen. Het is daarom belangrijk om te weten bij wie je wanneer terecht kunt.

Mentoraat

Je eerste aanspreekpunt op school is je mentor. De mentor zie je iedere week in het mentoruur en daarnaast ook nog in de lessen die gegeven worden door je mentor. Wanneer je ergens tegenaan loopt kun je bij je mentor terecht voor vragen of voor een luisterend oor. De mentor kan je advies geven en je helpen met het vinden van de juiste antwoorden. 

Soms kan het gebeuren dat je mentor ook niet de geschikte persoon is om te helpen. Als dat het geval is zal je mentor je helpen om bij de juiste persoon de vragen neer te leggen. Denk hierbij aan de decaan, schoolmaatschappelijk werk of de leerlingbegeleider.

Decanaat

In de tweede klas op de mavo en vanaf de derde klas op de havo en het vwo ga je aan de slag met je profielkeuze. Na het kiezen van het juiste profiel moet je al gaan nadenken over je studiekeuze. De decanen zullen je daarbij helpen. Mocht je vragen hebben over je profielkeuze en studiekeuze en je komt er met je mentor niet uit? Dan kun je terecht bij onze decanen.

SMW

SMW staat voor Schoolmaatschappelijk werk. Leerlingen en/of ouders kunnen bij de schoolmaatschappelijk werker terecht als er problemen zijn op school, thuis of in de vrije tijd. Er worden samen gesprekken gevoerd op school en er wordt gezocht naar oplossingen voor de mogelijke problemen. Mocht de schoolmaatschappelijk werker er niet uitkomen met een aantal gesprekken dan zullen leerlingen en ouders worden doorverwezen naar hulporganisaties buiten school. 

Enkele voorbeelden van onderwerpen waarover leerlingen in gesprek gaan:

  • Je hebt thuis veel ruzie en hierdoor kun jij je niet goed concentreren op school.
  • Je wordt gepest en je weet niet hoe je er mee om moet gaan.
  • Je bent de laatste tijd in de war en je hebt hulp nodig om alles weer helder te krijgen.
  • Je wordt veel de klas uitgestuurd en je weet niet hoe je dat in je eentje moet oplossen.

Natuurlijk zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken waarbij het soms prettig is om daar even met iemand over te praten. Spreek hierover met je mentor. Je mentor kan jou namelijk in contact brengen met de schoolmaatschappelijk werker.