Schooloudercontactpersoon

De contactpersoon ondersteunt de mentoren bij het contact met ouders. Tevens organiseert zij themabijeenkomsten in samenwerking met schoolmaatschappelijk werk. Ouders kunnen hierbij zelf thema’s inbrengen. Het is mogelijk dat de oudercontactpersoon meegaat op een eventueel gepland huisbezoek. De oudercontactpersoon heeft een belangrijke rol bij het terugdringen van verzuim door ouders extra te informeren en daar waar naar nodig afspraken te maken. Als voorzitter van de oudercommissie is de oudercontactpersoon een belangrijke spil in de communicatie tussen ouders en de school.

 

Het is mogelijk om met de oudercontactpersoon een afspraak te maken op 
010- 4855277 of 06-47086587.
De oudercontactpersoon van het Montfort College is mw. Andrea Riegman.

Ariegman