RTTI

Op het Montfort College houden we de ontwikkeling van de leerling nóg beter in de gaten door regelmatig de leerling te  toetsen via het RTTI-model: in de loop van de schoolcarrière moet de leerling op een steeds hoger denkniveau komen: van het reproduceren van kennis (het leerwerk) zal hij of zij ook steeds meer geleerde kennis zelfstandig moeten gaan toepassen, inzicht  gaan krijgen in de stof en in staat zijn verbanden tussen zaken, gebeurtenissen en verschijnselen te leggen.

Een korte uitleg over RTTI vindt u hier.

Een overzicht van oefeningen voor leerlingen om specifieke onderdelen van RTTI te verbeteren vindt u hier: de online RTTI-kaartenbak