Onderwijs

Op het Montfort College investeren we in taal. In de onderbouw geven we daarom extra taallessen. Een goede beheersing van de taal is de belangrijkste voorwaarde voor leerlingen om zich kennis en vaardigheden eigen te maken.

Samenwerken en internationale samenwerking vragen een steeds grotere taalvaardigheid. Om onze leerlingen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op het vervolgonderwijs biedt het Montfort College Cambridge English op vwo en havo aan, Business English op havo en Cambridge mh op mavo. 
We zijn er bovendien trots op dat we als een van de weinige scholen in Nederland en als enige school in Rotterdam-Zuid het vak Chinese taal en Cultuur als eindexamenvak op vwo-niveau mogen aanbieden. Ook voor de havo-leerlingen is het mogelijk om dit vak als extra vak op vwo-niveau af te sluiten. De school reikt daarnaast een schoolcertificaat uit met het bereikte niveau op havo en mavo.

Andere zaken die de kans van slagen van de leerlingen helpen vergroten zijn RTTI, examentrainingen en bijlessen. Op deze onderwijspagina's vindt u hierover meer informatie.