Leerlingenraad

We vinden het belangrijk dat leerlingen meepraten over onze mooie school. Wil je meedenken over bijvoorbeeld het menu van de schoolkantine of heb je goede ideeën voor onze Daltonuren? Sluit je aan bij de leerlingenraad en praat wekelijks met de schooldirecteur over allerlei zaken die belangrijk zijn voor ons allemaal.