Leerlingenraad

De mening van onze leerlingen doet er toe!

We nemen onze leerlingen serieus en luisteren naar wat ze over onze school en/of ons onderwijs te zeggen hebben.  Een van middelen die we inzetten om in gesprek te blijven met onze leerlingen, is de leerlingenraad. De leerlingenraad is een orgaan waarin altijd iemand van de directie plaats neemt en waarin leerlingen van alle niveaus en uit alle leerjaren welkom zijn. Wekelijks komt de leerlingenraad bijeen om met elkaar te spreken over alle relevante schoolzaken. Leerlingen hebben hier inbreng over alles wat er op school speelt. Ook  kunnen de leerlingen tijdens deze bijeenkomst hun wensen en eventuele klachten bespreken met de directie. Als school willen we graag weten wat er speelt, wat er goed gaat en wat er nog verder verbeterd kan worden.  Vanzelfsprekend kunnen leerlingen altijd hun wensen en eventuele klachten kenbaar maken. We adviseren onze leerlingen dan ook daarvoor altijd contact op te nemen met hun mentor.