Medezeggenschap

Overeenkomstig de wet kent het LMC, waar het Montfort College deel van uitmaakt, een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad of GMR. Het Montfort College kent een eigen Medezeggenschapsraad, bestaande uit vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeel. Deze Raad overlegt een aantal malen per jaar met de schoolleiding over tal van zaken die het reilen en zeilen van de school betreffen.  De taak van de MR is het handhaven en/of verbeteren van het onderwijs-, leer-, leef- en werkklimaat op het Montfort College.

 

De samenstelling van de Medezeggenschapsraad ziet er als volgt uit:

Personeel:
Dhr. D. Rijkschroeff (voorzitter)
Mw. M.A.W. Heine (secretaris)
Mw. A. Riegman
Dhr. F. Burger

Dhr. B. Eley (GMR)

Ouders:
Dhr C. Sahin
Mvr E. Kapo

Leerling(en):
Madeeha Khokhar V6


Medezeggenschapsreglement GMR

Medezeggenschapsstatuut