Peer Coaching

P2plogositeIn 2016 zijn we op het Montfort College gestart met Peer 2 Peer. Peer betekent letterlijk ‘gelijke, leeftijdsgenoot, soortgenoot, medeleerling’. P2P Coaching is een vorm van begeleiding door en voor leerlingen. Wij werken met twee varianten: de Peer Tutor en Peer Buddy.

De  peer tutor of tutor-supporter ondersteunt de supportee (degene die wordt begeleid/ondersteund) op vakinhoudelijk gebied. Hij of zij geeft bijles in een vak waar de supportee moeite mee heeft en waar de supporter goed in is. Een voorbeeld hiervan is dat een VWO 5 leerling bijles geeft aan het HAVO 3 leerling in het vak scheikunde. Het grote voordeel is dat leerlingen vaak veel beter in staat zijn in 'leerlingentaal'  met elkaar te communiceren. De begeleiding beslaat een redelijk afgebakende periode. Te denken valt aan maximaal een maand of drie. 

De tweede rol is de buddy. De peer buddy doet aan begeleiding  op meer sociaal-emotioneel gebied. Het is voor veel leerlingen wellicht makkelijker over problemen, in welke vorm dan ook, te praten met een leeftijdsgenoot die je vertrouwt, dan met een docent of iemand van het ondersteunende personeel.

Inmiddels hebben we twee groepen leerlingen opgeleid die een buddy- of tutorrol vervullen. De heer Hugo Bot is de coördinator van dit project en hij wordt bijgestaan door een tiental getrainde en gemotiveerde collega’s (de docentcoaches, die de training verzorgen en de buddies en tutoren begeleiden).

De grote voordelen van een dergelijk P2P-project zijn door onderzoek inmiddels wel bekend en algemeen erkend. In de eerste plaats is er vanzelfsprekend het voordeel voor de gecoachte leerlingen op sociaal-emotioneel of vakinhoudelijk gebied. De coaches ontwikkelen zich vooral op communicatief en onderwijskundig gebied. Daar komt nog eens bij dat aan het eind van een periode de buddy en de tutor een certificaat ontvangen die op veel vervolgopleidingen erkend wordt en zelfs voordeel geeft bij de toelatingsselectie.

Als school vinden wij het gewoon heel belangrijk dat leerlingen zelf een belangrijkere en meer verantwoordelijke rol krijgen in het leertraject. Meer verantwoordelijkheid laat mensen groeien. Het is boeiend om verantwoordelijk te zijn en zoals in ons ‘merkhuisje’  staat: 'Samen leer je meer' of ‘Met een peer leer je meer’!

Merkhuisjep2psite

 Afsluiting 'Peerjaar' 2016-2017

 

 Montfort College Peer Coaching i.s.m.
P2plogoanna