Terug naar agenda

Mentorgesprekken

11 januari 2022

Mentoren, ouders en leerlingen gaan samen in gesprek over de resultaten, de voortgang en het welbevinden van de leerling. De leerling presenteert het eigen ontwikkelplan.